Behandelingen

De eerste keer dat u een praktijk voor mondhygiëne Jolanda Heerschop bezoekt, zal ik uw gebitssituatie bekijken en op basis van constateringen een behandelplan opstellen. Bij het opstellen van dit behandelplan houd ik rekening met uw gebitssituatie, uw wensen en mogelijkheden met betrekking tot uw gebitssituatie. Dit behandelplan wordt dan met u besproken.

Behandelingen bestaan over het algemeen uit de volgende stappen; 1. eerste onderzoek, 2. initiële behandeling, 3. evaluatie/herbeoordeling, 4. voortgezette behandeling, 5. nazorg.

witte_lach

Tandsteen verwijderen

Tandsteen is een kalkaanslag die aan de tanden en kiezen vastzit. Deze kan zowel boven als onder het tandvlees zitten. Tandsteen ontstaat uit plak in combinatie met speeksel (plak is het kleverig wit laagje op de tanden en kiezen dat ontstaat als U een paar uur niet op een bepaalde plaats gepoetst heeft). De vorming van tandsteen treedt op als U één dag op een bepaalde plek vergeten bent te poetsen. U moet dus proberen te voorkomen dat er plak ontstaat. De tandsteen dient door uw tandarts, de mondhygiëniste of een preventie assistente verwijderd te worden om klachten aan uw tandvlees te voorkomen. Tandsteen wordt verwijderd door een apparaat dat ultrasone trillingen geeft of met speciale handinstrumenten. Verder zal er ook, indien nodig, een advies gegeven worden om tandsteen in de toekomst te verminderen. Tijdens en na het verwijderen van tandsteen kunnen de tanden gevoeliger aanvoelen, doordat het worteloppervlak bloot komt te liggen.

pandontologie

Parodontale behandeling

Wanneer de mondhygiëne onvoldoende is (geweest), kan het tandvlees zodanig zijn ontstoken dat ook het steunweefsel dat zich onder het tandvlees bevindt, is aangedaan; paradontitis. Om de parodontitis te kunnen genezen moet de oorzaak van de ontsteking, de bacteriën in het tandplak, verwijderd worden. Met een tandenborstel kan een groot deel van de tandplak wegpoetst worden. Maar de plak tussen de tanden en kiezen in, is moeilijk weg te poetsen. Die tandplak moet verwijderd worden met andere hulpmiddelen zoals ragers of tandenstokers. Ik zal uitgebreid vertellen welke hulpmiddelen voor uw mond geschikt zijn en het gebruik demonstreren. Om pardontitis te behandelen zijn er meerder afspraken nodig. Tijdens de Initiële fase zal de plak en tandsteen onder het tandvlees verwijderd worden. Over het algemeen wacht ik dan drie maanden voordat de patiënt weer onderzocht wordt, dit kan overigens per patiënt verschillend zijn. Alle gegevens worden dan opnieuw gemeten en genoteerd op een parodontiumstatus. Deze fase wordt de herbeoordeling genoemd. Als een parodontale behandeling slaagt en het parodontium is ontstekingsvrij, dan is dat een goede basis om de tanden en kiezen de rest van het leven te behouden. Meer informatie...

kauwgom

Slechte adem (Halitose)

Vrijwel iedereen kent wel iemand die last heeft van een slechte adem oftewel, halitose. In tachtig procent van de gevallen heeft het probleem een orale oorzaak die door een tandarts of mondhygieëisten meestal vrij eenvoudig kan worden verholpen.

Bij een tandvleesprobleem dat slechte adem veroorzaakt, volgt een behandeling volgens het parodontitisprotocol van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP). Als de tong de veroorzaker is, moet worden begonnen met de zogeheten 'maximale therapie'. Maximale therapie houdt in; tweemaal daags spoelen met een mondspoelmiddel en mechanisch reinigen van de tong. Als spoelmiddel wordt vaak Halita gebruikt. Dit middel bevat onder meer lage concentraties chloorhexidine en peridiniumchloride (CPC). Voorafgaand aan het spoelen moet de patiënt zoveel mogelijk tongcoating verwijderen door de vlakke kant van een tongreiniger vier- tot vijfmaal over de tong te halen. Om te voorkomen dat de tong wordt beschadigd, mag dit niet vaker worden gedaan. Als zowel tandvlees als tong aan de slechte adem ten grondslag liggen, moeten zowel het NVvP- protocol als de maximale therapie worden ingezet.

poetsen

Voorlichting en preventie

Ik geef u dan uitgebreid uitleg gegeven over het ontstaan van de probleemgebieden in de mond, de mogelijke behandelingen en consequenties daarvan. U krijgt instructie over hoe u het best uw mond kunt verzorgen.

Daarnaast geef ik voorlichting over:
• Het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen, gebitsverzorging en het effect van voeding op het gebit.
• Uitvoeren van volledige gebitsreiniging: verwijderen van plaque, tandsteen en aanslag.
• Het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen, zoals fluoride of een laklaagje op tanden en/of kiezen (sealen).

Meer informatie over:
Tanderosie

Mondverzorging bij: Zwangerschap

© 2015 Jolanda Heerschop . Meteorensingel 21 . tel: 020-6311485 . Email: info@mondhygienistejolandaheerschop.nl